Naviguj na svet Mariachi, neoľutuješ ...

Trumpet
Sombrero
Mariachi hudba bola deklarovaná UNESCO-m v novembri 2011 ako nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva. Mariachi hudba je jedným z najreprezentatívnejších prvkov mexickej kultúry. Od svojho vzniku v štáte Jalisco v Mexiku, to bol spôsob, ako vyjadriť šťastie, smútok, radosť alebo zlosť.

Slávne serenády s Mariachi sú bežnou praxou nie len v Mexiku, ale v celej Latinskej Amerike, a samozrejme aj v Európe, ak sa rozhodnete, že sa to tak stane s nami. Vitajte!