Z Bratislavy, Slovensko. Huslista.

Z Chihuahua, Mexiko. Hlavná speváčka. 

Zo Stúpavy, Slovensko. Trubkár.

Z Bratislavy, Slovensko. Trubkár.

Z Panama City, Panama. Hlavný spevák. Gitarista.

Vedúci kapely. Z Oaxaca, Mexiko. Vihuelista, Gitarista, Gitaronista, vokály.

Z Mexico City, Mexiko. Gitarista, vokály.

Zo Zvolena, Slovensko. Gitarista, vihuelista, vokály.

Z Ukrajiny. Huslistka.

Z Mexico City, Mexiko. Hlavný spevák.

Z Bratislavy, Slovensko. Huslista.

 

Zo Stúpavy, Slovensko. Trubkár.